Velkommen til KultLab!

KultLab driver team- og lederutvikling rettet mot bedrifter og grupper, basert på en unik metodikk som inkluderer kunst og kultur til fagrelaterte tema. Kunst og kultur påvirker oss til handling, bevisst eller ubevisst. Bruk derfor KultLab til utviklingsprosesser for eksempel for å bryte uheldige og fastgrodde mønster, håndtere utviklingen og konkurransen på markedet, skape fellesskap og arbeidsglede og mye mer.

Kultlab Teaser

Er du interessert, og ønsker å vite mer? KultLab inviterer hvert semester bedriftsledere som ønsker å teste kulturverktøy til bruk i team og lederutvikling. Ta kontakt om du ønsker invitasjon til neste runde.