Om oss

KultLab tar utgangspunkt i de siste forskningsresultatene fra ledelse- og organisasjonsfaget og blander dette med kunnskap og metoder fra filosofi og kunst- og kulturfag.

Gjennom å bruke metoder hentet fra kunst og kultur arbeider medarbeiderne dine i målstyrte prosesser for å videreutvikle deres egne verdier og mål, noe som gjør både lederen, teamet og organisasjonen bedre fungerende.

Har du og medarbeiderne dine noe å lære av for eksempel lytterferdigheter hos musikeren, balansekunst og timing hos danseren, fortellerens formidlingsevne eller regisørens sans for dramatikk og helhet? Den Brüssel-baserte forskergruppen KEA har på vegne av EU dokumentert at kunst og kultur kan være en reell ressurs for utvikling av organisasjoner, nye produkter og tjenester, samt en driver for teknologisk innovasjon. KultLab gjør arbeidet til en opplevelse i spennende rammer, vi gir energi til prosessdeltakerne og garanterer ny innsikt som gir grunnlag for vekst og utvikling.

Kultlabs verdigrunnlag er tradovative, samskapende og utfordrende. Under kan du lese mer i hva vi legger inn i dette verdigrunnlaget: