Produkt- og idéutvikling

Gjennom godt utprøvde metoder kan vi hjelpe til med å utvikle nye idéer eller produkter. Vi bruker metoder hentet fra kunstfagene for å mobilisere kreativitet, og sette fantasien fri i innledningsfasen. Deretter snevres trakten inn, og en sitter igjen med en eller flere ideer eller produkter en vil gå videre på.

Vi kan lede en prosess som tar en eller flere dager, og kan også fasilitere gjennom kommersialiseringsfasen og helt ut til markedsintroduksjon.

Ta kontakt for et tilbud.