Lederutvikling

Lederens rolle er i endring i det vi nærmer oss det forskerne kaller opplevelsessamfunnet. Ikke fordi lederen blir mindre viktig enn før i det medarbeiderne blir utdannet i selvledelse, men fordi medarbeiderne etterspør andre ting enn før fra den gode lederen.

Undersøkelser viser at unge medarbeidere i dag sier det er viktigere for dem at arbeidet deres er viktig og gir mening enn at de har høy lønn. De nye medarbeiderne ser på arbeidet som et sted å lære og utvikle seg videre. Nøkkelarbeiderne og kunnskapsarbeiderne kjenner sin verdi for bedriften, og de vet at når de er topp motivert og trives i arbeidet skaper de verdier for bedriften. De mener de er lederens ansvar at de har god motivasjon og trives med kulturen i bedriften.

Lederrollen endres fra å være den som går foran til å være den som går ved siden, bak – og av og til foran medarbeiderne sine. Hvordan takler lederen dette? Hvordan løse lederoppgaven når det er like viktig å utvikle arbeiderne i organisasjonen din som å kontrollere at alle gjør jobben sin?

Fravær og nærvær

Mens sykefraværet er på ca. 8 % på landsbasis er altså jobboppmøtet på 92 %. For kvaliteten på arbeidet er det viktig at vi er nærværende i jobbutøvelsen.

Niels Arvid Sletterød har arbeidet med og forsket på hva det vil si å være nærværende gjennom flere tiår. Gjennom hans teoretiske overbygning ser vi på teknikker kunstnere bruker for å skape nye opplevelser.

En kunstner som ikke er nærværende i sitt arbeid overlever ikke lenge som kunstner.

Vi har både praktisk og teoretisk innsikt i nærværsutfordringene. En leder som er fraværende i tanker får ikke kontakt med medarbeiderne sine. Lær teknikker og få verktøy til å bedre din egen nærværskvalitet og nærværsledelse på jobben.

Lederutviklingsprogram

Dere kommer til oss, eller vi kommer til dere. Kortere eller lengre prosesser ledes av medarbeidere som ligger i forskningsfronten innen ledelsesfilosofi og organisasjonsosiologi eller er utøvende kunstnere og aktive partnere i næringslivet. Vi vil hjelpe deg og ledergruppen til å skape bedre resultater for bedriften blant annet gjennom å styrke kontakten mellom ledelse og medarbeidere.

Ta kontakt for et tilbud.