Prosessledelse

Trenger du støtte og hjelp fra en utenforstående og nøytral fasilitator som kan legge til rette for åpne og kreative prosesser som leder fram mot et fastsatt mål?

KultLabs fasilitatorer leder inkluderende prosesser som får fram nye resultater for deg og din bedrift. Med velprøvde verktøy skreddersys prosesser der vi sammen med bedriften lager et forløp som leder fram mot et ønsket resultat. For beste  resultat er det viktig at det opprettholdes et mest mulig maktfritt dialogrom over tid med få avbrytelser fra fasilitatoren. Det er viktig at de riktige personene får tid og rom til å utforske de fagområdene de er eksperter på. Det er deltakerne som skal bestemme resultatet, ikke fasilitatoren.

Prosessen kan gjøres gjennom en eller flere samlinger, med en eller flere fasilitatorer. Fasilitatorne holder hånd om selve formen for prosessen slik at deltakerne kan konsentrere seg om det faglige innholdet.

Ta kontakt for et tilbud.