Medarbeidere

Prosesslederne våre har lang erfaring både innenfor organisasjons- og ledelsesfaget, og fra kunst- og kulturfag. De arbeider gjerne sammen med deg for å finne dine mål for prosessen og hjelpe organisasjonen til å nå verdiene sine. Prosesslederne våre er kjent for å være gode lyttere – og klarer å ha flere baller i lufta samtidig for siden å ta dem alle ned.

johanJohan Einar Bjerkem

Johan Einar er partner, styreleder og prosessleder i KultLab samt daglig leder i Stiftinga Hilmar Alexandersen. Festivalsjef for Hilmarfestivalen. Han er utdannet Cand.Philol. fra Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim – og skrev hovedfagsoppgaven sin om strukturer i eventyr. Har tidligere blant annet vært arbeidende styreleder i Noregs Ungdomslag og seniorrådgiver og prosjektleder i VOX – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, og også lektor ved Statens Ressurs og Voksenopplæringssenter. Han har gitt ut seks bøker og publisert flere fagartikler om kultur. Har styreerfaring fra både kultur og næringsliv.

Kontakt: [email protected]  eller mobil: 928 40 553


astridAstrid Skogseth

Astrid er partner og prosessleder i KultLab. Astrid har master i medbestemmelse og ungdomsteater fra NTNU og fire års regiutdannelse fra USA. Hun har arbeidet som prosjektleder og rådgiver  i Noregs Ungdomslag, Norges Bygdeungdomslag, Norges Barne – og Ungdomsorganisasjoner, 4H Norge og 4H Nord-Trøndelag. Astrid har jobbet som daglig leder i NTBUR og Steinkjer Byjubileum AS og ledet flere store prosjekter og regissert en rekke teateroppsetninger. Astrid har utstrakt prosessledererfaring og arbeider til daglig som seniorrådgiver i Steinkjer Næringsselskap AS. Hun satt i styret i STAS AS, var styreleder i Nord-Trøndelag Teater AS, nå Turnéteateret i Trøndelag, i 6,5 år og Inderøy Kulturhus i to år. Hun er nå nestleder i Norsk Revy.

Kontakt: [email protected]  eller mobil: 406 17 590


einarEinar Olav Larsen

Einar Olav er partner og prosessleder i KultLab og profesjonell musiker i tillegg til å være daglig leder ved Lydhagen AS. Han har vunnet Landskappleiken og NM i folkemusikk flere ganger og har gitt ut mange CD-er. Han har hatt Statens Kunstnerstipend og er utdannet ved Ole Bull-akademiet. Einar Olav har erfaring som komponist er erfaren orkesterleder, produsent og lydteknikker og teatermusiker. Han spiller blant annet i den finsk-norske folkrockgruppa Frigg og Einar Olav Larsen Trio. Har turnert mye i både Europa og USA.


Hanne Gullvik

Hanne er Master i tverrfaglige studier og har en bachelor i kunst, medier og kommunikasjon. Hun har arbeidet som veilder og prosessleder gjennom flere år i sitt eget firma Joker, og er en erfaren prosess- og leder av utviklingsprosesser. Hun har lang erfaring som konsulent for ulike offentlige og private virksomheter.


nielsNiels Arvid Sletterød

Niels Arvid er prosessleder i KultLab og forskningssjef og seniorforsker ved Trøndelag Forskning og Utvikling AS. Han er sosiolog og filosof og doktoravhandlingen hans hadde tittelen “Det skapende mennesket”. Niels Arvid er pasjonert bluesmusiker, jeger- og hundemann, sjø- og fluefisker. Rir på Harley Davidsson med vind i langt hår og trener ofte både kondis og styrke (er pensjonert bokser), og er glad i kunst.


Mildri Austmo Ryan

Mildri er partner og Kunstgrebsinovatør i KultLab. Hun er utdannet skuespiller fra The Russian Academy of Theatre Arts, Moskva og pedagog fra Nord universitet. Mildri har i en årrekke arbeidet som utøvende skuespiller og regissør, med lang erfaring i å lede kreative prosesser for større og mindre teatergrupper og kor. De siste årene har hun vært tilknyttet Stiklestad nasjonale kulturhus, som formidler, pedagog, regissør og forfatter, i tillegg til å være en mye brukt teaterinstruktør.


Eivind Bjørås Berre

Eivind er partner og Kunstgrepsinnovatør i KultLab. Han er også daglig leder i selskapene Takk – Berre BRA AS og Rai Rai Entertainment AS, som har vært aktive inne kulturnæringene siden begynnelsen på 90-tallet. Eivind drifter seg selv som grafiker og musiker gjennom Takk – Berre BRA AS, og Rai Rai Entertainment AS er driftsselskapet til bandet DDE, hvor Eivind også spiller bass. Jobbet også med kompetanseutvikling på Rock City i Namsos.