Team- og lederutvikling

I KultLab bruker vi metoder hentet fra filosofi, kunst- og kulturfag. Spesielt trekker vi veksler på metoder hentet fra musikk, dans, teater og storytelling.

Lederens rolle er i endring i det vi nærmer oss det forskerne kaller opplevelsessamfunnet. Ikke fordi lederen blir mindre viktig enn før i det medarbeiderne blir utdannet i selvledelse, men fordi medarbeiderne etterspør andre ting enn før fra den gode lederen.

Undersøkelser viser at unge medarbeidere i dag sier det er viktigere for dem at arbeidet deres er viktig og gir mening enn at de har høy lønn. De nye medarbeiderne ser på arbeidet som et sted å lære og utvikle seg videre. Nøkkelarbeiderne og kunnskapsarbeiderne kjenner sin verdi for bedriften, og de vet at når de er topp motivert og trives i arbeidet skaper de verdier for bedriften. De mener at det er lederens ansvar at de har god motivasjon og trives med kulturen i bedriften.

Vi kan arbeide med en til en-veiledning for ledere, ledergrupper – eller hele avdelinger i bedrifter. Vi hjelper medarbeiderne og bedriftene til å definere:

Hvilke roller finner vi i et høyt presterende team – og hvordan passer det på oss? Hvordan utvikle leveranse-kompetanse, kunnskapsutvikling og trivsel i teamet? Hvordan skape felles forpliktelse, kompetansesamarbeid, gjensidig respekt, tillit og samskaping i teamet?

Vi hjelper deg å bedre din organisasjons bedriftskultur og yteevnen i team. Vi bruker blant annet metoder hentet fra ledelsesfaget, kultur og filosofi til å bedre nærværskvaliteten til den enkelte og teamresultater i bedriften.

Lederrollen endres fra å være den som går foran til å være den som går ved siden, bak – og av og til foran medarbeiderne sine. Hvordan takler lederen dette? Hvordan løse lederoppgaven når det er like viktig å utvikle arbeiderne i organisasjonen din som å kontrollere at alle gjør jobben sin?

En organisasjon må alltid arbeide med sine verdier, produkter og økonomiske resultater. Vi ser at verdiene og kulturen som ligger i en bedrift blir mer og mer viktig for framtidens arbeidstaker.

For å lese mer om metodene og verktøyene våre våre, se på Metoder og Verktøy.

Ta kontakt for et tilbud.