Teamutvikling

Det finnes mange måter å utvikle team på. I Kulturlaboratoriet møter du en virkningsfull, morsom og nyskapende metode bygd på lang erfaring.

En organisasjon må alltid arbeide med sine verdier, produkter og økonomiske resultater. Vi ser at verdiene og kulturen som ligger i en bedrift blir mer og mer viktig for framtidens arbeidstaker.

I KultLab arbeider vi med spørsmål som:

Hvilke roller finner vi i et høyt presterende team – og hvordan passer det på oss?

Hvordan utvikle leveranse-kompetanse, kunnskapsutvikling og trivsel i teamet?

Hvordan skape felles forpliktelse, kompetansesamarbeid, gjensidig respekt, tillit og samskaping i teamet?

Vi arbeider med metoder fra kunst og kulturverden for å hjelpe deg å bedre din organisasjons bedriftskultur og ulike teams yteevne. Vi bruker metoder hentet fra musikk, storytelling, teater, dans og filosofi til å bedre nærværskvaliteten til den enkelte og teamresultater i bedriften.

For å lese mer om metodene og verktøyene våre våre, se på Metoder og Verktøy.