Kurs & foredrag

KultLab – kurs og foredrag, oppdaterer deg på forskning og metoder for leder, team og organisasjonsutvikling med eksempler hentet fra kulturelle verktøy.

Dette er kurskonsept og utviklingsprogram som skaper i fellesskap, ny innsikt og refleksjon som grunnlag for vekst og utvikling.

Alt med utgangspunkt i kultur og kulturelle uttrykksformer. I tillegg til at vi tilbyr skreddersydde team-og lederutviklings kurs så kan vi også tilby temakurs, foredrag, faglige og kulturelle innslag i en bedriftsamling samt KultLab som et event ved spesielle anledninger.

Faglig event

Her tar vi deg som deltager med på et skreddersydd foredrag med innlagt dialog og aktiviteter. Målet er en dose fag, en dose aktivitet, en dose engasjement og selvsagt refleksjon som gir mulighet for varig endring. Selv i små doser er filosofi, kultur – og kunstmetoder og – fag noe som virker!

Dato: Fastsettes fortløpende ved påmelding
Tid: maks to timer – skreddersøm
Sted: der dere ønsker
Pris: 7 500,- (reise kommer i tillegg)

Hvis du ønsker mer informasjon – ta kontakt

Temakurs

Temakursene består per i dag av 4 ulike kurs som omhandler problemstillinger som kan være et hinder i arbeidshverdagen og som man som enkeltperson i en bedrift har behov for å ta tak i for å ha det bedre på jobb. Dette er kurs som man som enkeltperson kan melde sin interesse for, og når det er mange nok interesserte så setter vi opp en dato for gjennomføring. For å kunne gi den enkelte deltager en så god oppfølging som mulig tas det inn maksimalt 10 personer på disse kursene. Temakursene kan, om ønskelig, gjennomføres i en bedrift.

Hjelp – Jeg er leder!

Å være leder er interessant, artig, men også uhyre krevende! Hva er god ledelse? Hvordan motivere ansatte? Hvilke kilder til makt og innflytelse bør etableres og anvendes i utøvelse av din ledergjerning?

Det er stadig nye trender og nye forløsende metoder – coaching, ”superledelse”, transformasjonsledelse, ledelse i kompleksitet, ledelse i et konstruksjonistisk og prossesuelt perspektiv, relasjonell ledelse, positivt lederskap osv. Seminaret tar utgangspunkt i kunnskap om ledelse fra forskning og praksis. Fokus er operativ ledelse, – av noen betegnet som hverdagsledelse, der vi spesielt skal se på motivering, utøvelse av innflytelse og makt, medarbeiderutvikling, følgerskap, selvledelse og lederstil/ lederatferd.

I kombinasjon med den nyeste forskningsbaserte og praksisnære kunnskapen benyttes også eldgammel kunnskap om ledelse som kunst og kulturuttrykk benytter til å oppnå mest mulig effekt av sin formidling.

Hovedkursleder: Trond Stiklestad – er organisasjonssosiolog og siviløkonom. Underviser ved TØH og BI innenfor fagområdene ledelse, strategi og organisasjonsutvikling.

Aktuelle co-piloter: Astrid Skogseth Fuglesang, Johan Einar Bjerkem, Julie Grønnesby Heir, Mildri Ryan, Torunn Hernes Bjerkem, Einar Olav Larsen

Dato: Fastsettes fortløpende ved påmelding
Tid: 10.00 – 16.00
Sted: Kulturgården Bjerkem
Pris: 3.700,- per person
 
For påmelding og mer informasjon, trykk her.
 
 

Nærværskvalitet som konkurransefortrinn

Nærværskvalitet er essensielt for bedriftenes bunn- og topplinje! Klok nærværsledelse forløser lederens og medarbeidernes skapermot, skaperglede og skaperkraft. Vi gir deg innsikt og forståelse for de grunnleggende verdier og elementer i nærværet som betyr mest for å bli gode sammen. Sammen avdekker vi de største utfordringene mht kvaliteten på nærværet i din egen virksomhet.

Kurset presenterer det nyeste av forskning på området. I kombinasjon med den forskningsbaserte kunnskapen benyttes musikk og fortelling for å gi deg bred og dyp innsikt i hvordan man skal utvikle nærværskvalitet og klok nærværsledelse.

Hovedkursleder: Niels Arvid Sletterød – er forskningssjef og seniorforsker ved TFoU. Sosiolog og ledelsesfilosof. Doktoravhandlingen hans har tittelen “Det skapende mennesket”. Nærværsforskning er ett av Sletterøds spesialområder.

Aktuelle co-piloter: Johan Einar Bjerkem, Jo Boje Hoset, Torunn Hernes Bjerkem, Einar Olav Larsen

Dato: Fastsettes fortløpende ved påmelding
Tid: 10.00 – 16.00
Sted: Kulturgården Bjerkem
Pris: 3.700,- per person
 
For påmelding og mer informasjon, trykk her.
 
 

Nærværskvalitet som konkurransefortrinn

Nærværskvalitet er essensielt for bedriftenes bunn- og topplinje!

Klok nærværsledelse forløser lederens og medarbeidernes skapermot, skaperglede og skaperkraft. Vi gir deg innsikt og forståelse for de grunnleggende verdier og elementer i nærværet som betyr mest for å bli gode sammen. Sammen avdekker vi de største utfordringene mht kvaliteten på nærværet i din egen virksomhet.

Kurset presenterer det nyeste av forskning på området. I kombinasjon med den forskningsbaserte kunnskapen benyttes musikk og fortelling for å gi deg bred og dyp innsikt i hvordan man skal utvikle nærværskvalitet og klok nærværsledelse.

Hovedkursleder: Niels Arvid Sletterød – er forskningssjef og seniorforsker ved TFoU. Sosiolog og ledelsesfilosof. Doktoravhandlingen hans har tittelen “Det skapende mennesket”. Nærværsforskning er ett av Sletterøds spesialområder.

Aktuelle co-piloter: Johan Einar Bjerkem, Jo Boje Hoset, Torunn Hernes Bjerkem, Einar Olav Larsen

Dato: Fastsettes fortløpende ved påmelding
Tid: 10.00 – 16.00
Sted: Bjerkem, Steinkjer
Pris: 3.700,- per person

For påmelding og mer informasjon, trykk her.

 

Storytelling – merkevarebygging i praksis

Historier er svært effektive virkemiddel om de brukes rett.

Kurset er tilpasset ledere på alle nivå i bedriften og vil ha fokus på hvordan du skal kunne utnytte historier til bedriftens fordel – til bygging av merkevare og organisasjonsidentitet, prosesser for internkultur og målrettet aktivitet for å utløse potensialet for økt inntjening.

Hovedkursleder: Johan Einar Bjerkem

Aktuelle co-piloter: Trond Stiklestad, Astrid Skogseth Fuglesang, Mildri Ryan Austmo

Dato: Fastsettes fortløpende ved påmelding
Tid: 10.00 – 16.00
Sted: Kulturgården Bjerkem
Pris: 3.700,- per person
 
For påmelding og mer informasjon, trykk her.
 

Sceneskrekk i arbeidslivet – bli god i presentasjon

Knekk noen koder for hvordan du kan bli kvitt sceneskrekken i arbeidslivet. På den måten blir du god til å holde et innlegg, presentere en rapport, holde en tale, eller rett og slett snakke for en forsamling.

Hver dag står du overfor nye møter, presentasjoner og utfordringer som krever at du må holde hodet kaldt og prestere. Det er viktig at du leverer, er engasjerende, tydelig og overbevisende. Kurset “Sceneskrekk i arbeidslivet” er starten på å bli god i kommunikasjon til en forsamling. Ved å bli med på kurset, blir du tryggere på deg selv, din egen tekst og måter å framføre teksten på.

Fokuset ligger på din rolle i arbeidslivet og bruker en del av de samme metodene som teateret tar i bruk når en tekst øves inn og iscenesettes. I kulturlaboratoriet vil du oppleve fokus på deg selv, få konkrete øvinger som driver deg framover, og samtidig jobbe i gruppe med andre.

På Bjerkem har vi et kulturlaboratorium som lar deg få oppleve kursinnholdet i en helhetlig ramme. Kunst og kultur er en naturlig ingrediens i hvert kurs og måltidene blir en fest.

Aktuelle hovedkursledere og co-piloter; Astrid Skogseth Fuglesang, Mildri Ryan Austmo, Johan Einar Bjerkem

Dato: Fastsettes fortløpende ved påmelding
Tid: 10.00 – 16.00
Sted: Kulturgården Bjerkem
Pris: 3.700,- per person
 
For påmelding og mer informasjon, trykk her.