Verktøy

KultLab bruker verktøy fra ledelsesfaget, fra kunst-, kultur- og filosofifagene. Verktøyene fra ledelsesfagene er godt kjent fra andre konsulentfirmaer. Vi presenterer derfor her kort noen av verktøyene vi kan hente fra kulturfagene for å oppnå best mulig resultat.

Verktøyene blir alltid brukt etter avtale med kundene våre.

Eksempler på verktøy vi kan bruke er

Musikk

Snakker til følelsene våre på en måte ikke verbalspråket kan. Likevel tyder det på at vi faktisk bruker språksentret vårt i hjernen til å dekode musikk. Vitenskaplige undersøkelser har vist at musikere lettere oppfatter følelser hos andre enn ikke-musikere

Teater

Vi spiller alle ulike roller i forhold til hverandre – det være seg foreldre, barn, ektefelle, leder, mentor, arbeidstaker, lærer, motstander, idol osv. Shakespeare sa: “The world is merely a stage and we are all actors.” De fleste har kledd seg ut som barn, og når vi er små leker vi alle rollespill – noe som er med på å konstituere hvem vi blir senere i livet. Teater kan brukes til både å utforske forhold mellom personer og internt i grupper, undersøke problemkomplekser fra ulike sider og se på flere ulike løsningsscenarier.

Dans

Er den måten ikke-musikere kan uttrykke musikk på med kroppen. Dans er den formen du kan komme nærmest et annet (fremmed) menneske uten å bli mistenkt for å ha seksuelle baktanker. Menneskene har alltid danset – alle kulturer har dans – og det er et uttrykk for livsoverskudd og glede. Dans er også en av de kroppslige enkeltfaktorene som motvirker Alzheimer best.

Storytelling

Det som skiller oss fra dyrene er vårt abstrakte og avanserte språk. Vi deler opplevelser, verdier og forståelse gjennom å fortelle hverandre historier. En historie kan vare alt fra 5 sekunder til 1001 natt, og kan finnes i form av samtaler, Hollywoodfilmer, metaforer, case, eksempler, eventyr, myter og bedriftsvisjoner og tradisjoner. Ordet kommunikasjon betyr å gjøre felles, og språket er måten vi som regel oppnår felles forståelse av verden. Du kan ikke argumentere mot en god og troverdig historie, du må bare godta den. Den snakker både til intellekt og følelser. Fortellingens makt kan være sterkere enn hvilket som helst våpen.